Proces oskarżonych o kradzieże motocykli na terenie całego kraju

Przed Sądem Rejonowym z Złotoryi (miejsce gdzie dokonano pierwszej kradzieży) rozpoczął się proces pięciu osób oskarżonych o kradzieże motocykli i paserstwo. Dokonywali oni swoich przestępczych czynów na terenie całego kraju przez dość długi okres czasu. Rozpracowani zostali przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy, która to prokuratura wniosła akt oskarżenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż oskarżeni dokonali znacznie większej liczby przestępstw niż objęte aktem oskarżenia. Wynikać to może między innymi z nie powiązania pewnych kradzieży z działaniami oskarżonych. Dlatego warto aby pokrzywdzenie, którym skradziono motocykle w latach 2008-2009, sami kontaktowali się z Prokuraturą Okręgową w Legnicy i ustalili czy pokrzywdzeni zostali przestępstwem, które można by przypisać oskarżonym w sprawie II K 106/12. Namiary podajemy poniżej.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy
prokurator prowadzący postępowanie Dariusz Nowak
sygn. akt: V Ds 26/09
tel. 767231159

Sąd Rejonowy w Złotoryi
II Wydział Karny
sygn. akt: II K 106/12
tel. 768778250

Oskarżeni o kradzieże motocykli

Oskarżeni o kradzieże motocykli