Sprawozdania

Sprawozdania z działalności fundacji:

Rok 2011
Środki pozyskane: 4.655,17 zł
Środki wydatkowane na pomoc: 4.040,87 zł
Środki wydatkowane na wynagrodzenia: 0 zł (zero)
Środki wydatkowane na utrzymanie biura: 0 zł (zero)
Środki wydatkowane na inne cele: 0 zł (zero)
Udzielono porad mailowych i telefonicznych: 327
UWAGA: Znaczny spadek wpływów spowodowany został zmianą przepisów o zasądzaniu nawiązek.

Rok 2010
Środki pozyskane: 58.607,81 zł
Środki wydatkowane na pomoc: 59.093,30 zł
Środki wydatkowane na wynagrodzenia: 0 zł (zero)
Środki wydatkowane na utrzymanie biura: 0 zł (zero)
Środki wydatkowane na inne cele: 0 zł (zero)
Udzielono porad mailowych i telefonicznych: 1221

Rok 2009
Środki pozyskane: 22.755,28 zł
Środki wydatkowane na pomoc: 22.643,44 zł
Środki wydatkowane na wynagrodzenia: 0 zł (zero)
Środki wydatkowane na utrzymanie biura: 0 zł (zero)
Środki wydatkowane na inne cele: 0 zł (zero)
Udzielono porad mailowych i telefonicznych: 426